กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565 นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และมีการแสดงจากนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ณ หอประชุมภูพานพิงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน