เข้าร่วมศึกษาดูงาน ด้าน “สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษา”

5 ก.ย. 2565 นางสาวลลิล เจริญรุ่งสกล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ด้าน “สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อการสอนอาชีวศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน จ.สระบุรี โดยท่าน ดร.มนูญ ชื่นชม ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และสละเวลามาแบ่งปันการพัฒนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนอื่น ๆ ได้นำไปพัฒนาวิทยาลัยดูรูปภาพเพิ่มเติม