กิจกรรมประดับแถบ ๒ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา2565