นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง นำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565

👉🏻 Electric Bike

👉🏻 ระบบไฟฟ้าสำรองอเนกประสงค์