วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เข้าร่วมลงนามข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)

21 ตุลาคม 2565 นางสาวลลิล เจริญรุ่งสกล และนางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทวิภาคี และรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เพื่อที่จะส่งนักศึกษา ไปฝึกงานและฝึกอาชีพ กับร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์กรุ๊ป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป