ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมห้วยทราย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร