25 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ที่ได้รับ รางวัลพระวิศณุกรรมทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

25 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ที่ได้รับ #รางวัลพระวิศณุกรรมทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

นอกจากนี้ ขอยินดีกับ นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ และนางสาวลลิล เจริญรุ่งสกล ที่ได้รับ #รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ระดับภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อีกทั้ง คณะครูที่ได้รับ #รางวัลเชิดชูเกียติครูดีเด่น ระดับภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

👏🏻 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นนท์คำวงค์

👏🏻 นายธราเทพ เพียรสบาย

👏🏻 นายปริญญา ชาเหลา

👏🏻 นางสาวเพ็ญนภา น้อยไสย

👏🏻 นางสาวนิรนุช โถชัยคำ

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี