12 มีนาคม 2566 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมภูพานพิงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน