22 มีนาคม 2566 นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2566 นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ บมจ. เซ็นทรัล รีเทลฯ จะรับนักศึกษา ระดับ ปวส. จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน เพื่อไปฝึกประสบการณ์อาชีพ ที่ ร้านในเครือของบริษัท เช่น TOP Supermarket, Robinson, Supersports, Central, Power Buy โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะไ่ด้รับ #ทุนการศึกษา (ไม่ต้องใช้ทุนคืน), #มีรายได้ ระหว่างการทำงาน และ #จบแล้วมีงานทำ สามารถบรรจุเป็นพนักงานได้