18 พ.ค. 2566 นักศึกษา ใหม่ ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนัก รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา