11 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566