ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา

ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ปีการศึกษา 2567