ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2566 จัดการแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ หอประชุมภูพานพิงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน