วันที่ 5 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2566

พร้อมท่านผู้อำนวยการ แอนนา เจริญรุ่งสกล แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผลคะแนนในการแข่งขันสูงที่สุด

รูปภาพเพิ่มเติม