วันที่ 6 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง

วันที่ 6 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง โดยมี 5 สาขาวิชาที่ดำเนินกิจกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : ให้ความรู้เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์,ซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดโรงเรียน

สาขาวิชาการบัญชี : ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน,การผลิตป๊อบคอน

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก : ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11

สาขาวิชาช่างยนต์ : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี,ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ฟรี

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า : ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

รูปภาพเพิ่มเติม