วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมหทัยภูพาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน