วันที่ 9 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรครู เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites และการใช้งานโปรแกรม Canva for Education