วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรูปเล่มโครงการ ประจำปีการศึกษา 2566