เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ  เป็นโรงเรียนเอกชน  ประเภทอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่ 410 / 1-2   ชุมชนคำสะอาด  ถนนสกล– นาแก  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47000  โทรศัพท์ 042-712948       เว็ปไซต์   www.tpb.ac.th   E – mail  :  annatpb@hotmail.com     
จัดตั้งขึ้นตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.2) เลขที่ 2 / 2542 ลงวันที่ 5 เมษายน  2542       โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทย999  ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยนางแอนนา  เจริญรุ่งสกล  เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  พร้อมรับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน” เมื่อ 14 กุมภาพันธ์  2555