ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม อบรม Google Apps For Education

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานรับการตรวจสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานรับการตรวจสถานศึกษาจากคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาเอกช …

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป (CEFR)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน มอบหมายใ …

ผู้อำนวยการมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดวาดภาพวันสุนทรภู่

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ได้มอบรางวัลให้ก …

ศึกษาดูงานกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานโดยอาจารย์ศิลป์สมัย พลวงศ์ษา และ นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมประกวด …

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานรับการประเมิน สุขาดี มีความสุข

อ่านเพิ่มเติม.. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานได้รับการประเมิน สุขาดี มีความ …

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ได้มอบหมาย นายศ …

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของกองลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครบรอบ 113 ปี เพื่อน …

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 วิทยลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยโดยจัดกิจกรรม แข่งขันวาดภาพ เ …