Author name: admin

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่ว …

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงาน Read More »

ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา

ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ …

ผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา Read More »

11 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางแอนนา เจริญรุ่งสกล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพานพุ่ม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประกาศนัดทำสัญญา นักศึกษาใหม่ ปวช.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก วันที่ 19 เมษายน 2566

ประกาศนัดทำสัญญา นักศึกษาใหม่ ปวช.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก ว …

ประกาศนัดทำสัญญา นักศึกษาใหม่ ปวช.1 สาขาธุรกิจค้าปลีก วันที่ 19 เมษายน 2566 Read More »

22 มีนาคม 2566 นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2566 นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการ …

22 มีนาคม 2566 นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Read More »

ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล และรองฯ บุหลัน วิจิตรคุณานันท์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล และรองฯ บุหลัน วิจิตรคุณา …

ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล และรองฯ บุหลัน วิจิตรคุณานันท์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Read More »